İŞ BAŞVURU FORMU

Kumtel’de Ar-Ge, üretim, pazarlama, dış ticaret, satınalma, planlama, kalite, lojistik, muhasebe, finans ve müşteri hizmetleri bölümlerinde çalışabilirsiniz. Kumtel, başvuruları ilgili pozisyonun gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyi, nitelik, deneyim ve başvuranın beklentilerini dikkate alarak ön değerlendirmeye tabii tutar. İnsan Kaynakları’nın yaptığı ilk değerlendirme sonrasında uygun bulunan adaylar bilgilendirilir ve ikinci görüşmeyi yapmak için ilgili kişilere yönlendirilir.